(a)phonica 2007

Escoltar els regs. Es va aprofitar el logo del festival (a) phonica celebrat a Banyoles per fer sonar els regs d’aquesta població. En altres indrets la gent havia d’escoltar la diferència de so del reg, molí, canalització, etc. 

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos