EL MAESTRO RONCADOR

El Maestro Roncador es una sèrie de relats curts que aglutinen diferents anècdotes acústiques relacionades amb la vida d’un Mestre del CACTAS. El CACTAS és el Centre d’Alts Coneixents Tècnic – Artístics en Sons, dedicat a l’ensenyament de Màsters en Acústica, on el Mestre Roncador imparteix classes a diferents alumnes entre els que destaca l’alumna avantatjada. Hi ha més gent que intervé, com l’alumne burlesc, la Directora, un professor de Salut i Higiene amic des de la infantesa, un patrocinador enemic, un professor que no l’aguanta, i en cursos posteriors apareixen nous personatges, com l’alumne invident, etc.

Cada relat pot llegir-se independentment dels altres (alguns menys, és cert), però ben ordenats corresponen a tota una vida dedicada a aprendre, viure, explicar i recordar allò que és sonor.

Està escrit per i per acústics? No. Solament pretén abastar diferents situacions sonores quotidianes amb les que tots nosaltres ens trobem cada dia, tot i està dedicat als meus amics acústics.

L’estructura és clara; el jove aprèn a la A amb el seus pares, cursa els seus estudis universitaris a la B, on coneix a la seva companya, treballa en una gran empresa de sonometria a la C, on acaba malament pels seus roncs el que significa un canvi de rumb molt important, ja que a la D es dedica a la docència en la que l’envolta el romanticisme. Continua a la E, retrobant-se la seva companya, i en la que ha de fer-se càrrec d’un alumne cec amb el que ràpidament s’estableix una relació recíproca d’ensenyament que suposa la madures del Mestre, fins arribar a les seves memòries de l’etapa F, en la que una malaltia el deia mut, i el seu final a la G com a besavi.

A més a més, els relats s’intercalen entre sí, ja que l’autor no vol oferir la història en volums independents i tancats per etapes com a la Guerra de las Galàxies i altres similars. Per aquesta raó, a més dels relats de l’etapa D i E en els que es desenvolupa el gruix de la història, encapçalats per “Y el Maestro dijo” i acabats amb “Y el Maestro concluyó”, apareixen inclosos altres de les etapes anteriors i posteriors. Per facilitar la situació temporal, cada relato porta una lletra de la A a la G, i un número, òbviament l’últim és el que posa “Fin”.

L’autor promet que en el volum següent apareixeran nous relats i que aquests no es repetiran amb els del present.

Informació de contacte

  • OFICINA: 93 401 08 67
  • FAX: 93 401 64 26
  • E-MAIL: francesc.daumal@upc.edu
  • DIRECCIÓ: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Avinguda Diagonal, 649, 08028, Barcelona
Utilitza el formulari per una resposta més ràpida

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos

LOCALITZACIÓ DESPATX

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos